Kadir Gecesinde Ne Yapılır, Önemi, Tespiti, Namazı..!

 

kadirgecesibanner.gif
– KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir. Başka Peygamberlere böyle bir gece verilmemiştir.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Allahü Teâlâ, Kadir gecesini ümmetime hediye etti, ondan önce kimseye vermedi.” [Deylemi]

Peygamber Efendimiz, daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü Teâlâ, “Kadir gecesi senin ve ümmetinindir” buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Hem de Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.

Resulullah Efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü Teâlâ Ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti. (İ. Malik)

Resulullah Efendimiz, “Beni İsrail Peygamberlerinden 80 yıl Allahü Teâlâya ibadet eden oldu” buyurunca, Eshab-ı kiram hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip; “Ya Resulallah, senin ümmetin bu Peygamberlerin, 80 yıllık ibadetine şaşarlar. Allahü Teâlâ sana ondan iyisini gönderdi” diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu. (Tefsir-i Mugni)

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü Teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.” [Deylemi]

“İnanarak ve sevabını Allahü Teâlâdan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.” [Buhari, Müslim]

“Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatim etmekten daha sevaptır. Kadir gecesinde bir tesbih (Sübhanallah), bir tahmid (Elhamdülillah), bir tehlil (Allahü ekber) söylemek yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.” [Tefsir-i Mugni]

“Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.” [Tefsir-i Mugni]

– Kadir Gecesinin Kıymeti, Tesbiti ve İhyası :

 

Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak belli değildir. Âlimlerimiz, (Allahü Teâlâ, rızasını taatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir) buyuruyorlar. O halde Allahü Teâlânın rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemeli! Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görmemeli; orta namazı kaçırmamak için, beş vakit namazı vaktinde kılmalı; evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmeli. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmelidir.

V.Necat’taki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Allah indinde en kıymetli gece, Kadir gecesidir.”

“Bin aydan daha kıymetli olan Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.”

Kadir gecesi ile ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyledir:

“Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın.” [Müslim]

“Kadir gecesini, Ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazanın son gecesinde arayın. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur.” [İ.Ahmed]

“Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesidir.” [Ebu Davud]

İmam-ı a’zam hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir.

“Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır” hadis-i şerifini düşünerek sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.

Kadir gecesini soran bir zata, Peygamber Efendimiz:

“Bu yıl Kadir gecesi Ramazanın ilk gecesi idi geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehid ve gazi sevabı verilir” buyurdu.

Başka birisine de, “Bu yıl Kadir gecesi geçti, fakat Ramazanın 27. gecesini ihya et! Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz kalmazsın” buyurdu.

Hz. Âişe validemize de, “13. gece idi geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen, ahiret yolculuğu için azık olarak o geceki ibadet sana yeter” buyurdu.

Hz. Âişe validemiz, “Resulullah, Ramazanın son on gününde çok ibadet ederdi” buyuruyor.

Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü Teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü Teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur.

Bu geceyi ihya için ilim öğrenmeli, mesela ilmihal okumalı, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı Kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.

Resulullah Efendimiz:

Kadir gecesinde, “Allahümme inneke afüvvün kerimun tühıbbül afve fa’fü anni” duasını okumayı bildirmiştir.
“Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle” demektir.

– Kadir Gecesin Alametleri :

 

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

“Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.” [Taberani]“Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.” [Taberani]

“Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.” [Müslim]

Kadir gecesine rastlamak için Ramazanın gecelerini nasıl değerlendirmeli?

 

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.
2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı.
3- Bir iki sayfa Kur’an-ı Kerim okumalı.
4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.
5- Az da olsa sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekat namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmelidir.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

kadirsure.gif

– Tesbih Namazı :

 

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek’atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezber bilmek icap eder: “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”

– Tesbih Namazının Kılınışı:

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. “Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır.

Yukarıdaki tesbih:

“Sübhâneke…” den sonra 15 kere,
Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
Rükûda 10 kere,
Rükûdan doğrulunca 10 kere,
Secdede 10 kere,
Secdeden doğrulunca 10 kere,
İkinci secde de 10 kere,
okunur.

Böylece birinci rek’at kılınmış olur. İkinci rek’ate kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10′ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır.

Tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir. İkinci rek’atte oturulduğunda, “Et-tehiyyâtü…” den sonra, “Allâhümme salli…” ve “Allâhümme bârik…”, üçüncü rek’at için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke…” okunacaktır.

Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75′dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.

– Kadir Gecesinde Ne Yapılır?

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır:

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.” (Kadir Suresi )

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

“Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”

“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Rasulallah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.
(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur’ân okuyup da dua ederse güzel olur.

İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü’l-Muhtâc’da der ki:

“Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ’nın bildirdiği kimseler nail olur.”

Bu gece 4 rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır:

1′inci rekatte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…“
2′nci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,
3′üncü rekatte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…“
4′üncü rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,
okunur.

Namazdan sonra:

1 defa:

“Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd”

100 “Elem neşrah leke sadrak…”
100 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa’fü annî” (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Mümkünse kandil gecesi olması hasebiyle bir de TESBİH NAMAZI kılmalıdır.

~ tarafından islamcokguzel Ekim 7, 2007.

101 Yanıt to “Kadir Gecesinde Ne Yapılır, Önemi, Tespiti, Namazı..!”

 1. güzel ve yararlı bir yazı.

 2. ALLAH CC. RAZI OLSUN, GECEMİZ MÜBAREK OLSUN.
  Çok güzel ve faydalı bir yazı ,faydalandık elhamdülillah.
  Bu arada bloğunzda cok güzelher zaman takip ediyoruz.
  Dualarınızda unutulmamak temennisiyle,Allah’a emanet olun..

 3. allah razi olsun sizlerden bu bilgileri ogrendim.butun musluman dinkardeslerimin kandili mubarek olsun.allah hepimizin duasini kabul etsin

 4. s.a arkadaşlar öncelikle herkesin kadir gecesi mübaarek olsun ALLAH bize başka kadir gecesi görmeyi nasip eylesin hayırlı günler

 5. kadir duasını bilmeyen ne yapıcak pek? onun yerine okunacak başka bir dua var mı?

 6. BENCE TESBİH NAMAZINI KILAN HER KİŞİ KUL HAKKI HARİC TÜM GÜNAHLARI GİDİYORMUŞ

 7. teşekkür ederiz bilgi için

 8. allah razı olsun bilgiler çok güzel

 9. ALLAH razı olsunn vermıs oldugunuz bılgıler ıcın

 10. Evet Allah-ı Azimüşşan sizden kat kat razı olsun sayenizde gecemizi hayırla geçirreceğiz….

 11. ALLAHIM BU MÜBAREK GECEDE BÜTÜN MÜMİNLERİ BU GECENİN HATIRINA AFFEYLESİN. O EN MERHAMETLİDİR O BİZİM İÇİMİZİ BİLİR . CELLE CELALEHU

 12. Kim varmak isterse, Allah katina,
  Gitmeyen yol m´olur, Kadir Gecesi…
  Kim bakmak isterse, kevser tadina,
  Icmeyen kul m´olur, Kadir Gecesi…

  ALLAH razi olsun …. bilgileriniz için….
  tum musluman alemein kadir gecesi mubarek olsun..

 13. Kadir suresi netten ya da herhangi bi ilmihal kitabından bulabilirsin.

 14. allahım inş tüm günahlarıma bağışlar beni yanına öyle alır daha 16 yaşındayım

 15. verdiğiniz bilgiler için Allah sizden razı olsun.Gecemiz tüm müslüman alemine hayırlı olsun.

 16. tüm müslüman kardeşlerimin kadir gecesi mübarek olsun

 17. çok saolun teşekkürler

 18. allah razı olsun cok güzel

 19. KANDİLİNİZ MUBAREK OLSUN DİN KARDEŞLERİM.. ESSELAMUN ALEYKUM

 20. ALLAH TÜM MÜSLÜMAN ALEMİNİ BUGECEYİ ENGÜZEL ŞEKİLDE İHYA EDEN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZDEN EYLESİN(AMİN)ALLAHIM BİZLERİ BAĞIŞLA GÜNAHKAR OLARAK ÇIKAN KULLARINDAN EYLEME HAKKIYLA ÇIKANLARDAN AF OLANLARDAN EYLE (AMİN)

 21. allah emegı gecenlerden ve bu bılgılerı bıze sundukları ıcın razı olsun…

 22. Allah razı olsun.

  Türkçe Okunuşu

  İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr (1) Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr (2) Leyletül kadri hayrum min elfi şehr (3) Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ
  bi izni rabbihim min külli emr (4) Selâmün hiye hattâ matleıl fecr (5)

  Türkçe Meali (Anlamı)
  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
  1 — Doğrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik.
  2 — Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
  3 — Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
  4 — Melekler ve Rûh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner.
  5 — O, tanyeri ağarıncaya kadar bir selâmettir.

 23. çok güzel olsun ALLAH razı olsun

 24. ALLAH RAZI OLSUN SAYENİZDE BU GECE TESBİH NAMAZIMI VE KADİR GECESİ NAMAZIMI KILDIM RABBİM KABUL EYLER İNŞ. BUTUN DUALARIMIZI KABUL VE KARİN EYLESİN MEVLAM CUMLEMİZİN

 25. degerli kardeşlerim sizlerin ve tüm islam aleminin KADİR GECESİNİ en iyi dileklerimle kutluyor ve sizlerden ALLAH c.c. razı olsun diyorum çok güzel bir site yapmışsınız teşekkürler

 26. herkesin kadir gecesi mübarek olsun arkadaslar uzun bi gece oldu ama bi okadarda güzeldi.

 27. ellerinize sağlık alah sizden razı olsun

 28. güzel bir site çok beğen dim ……

 29. allah c.c razı olsun bu hayırlı emegi gecen kardeşlerimizide koru yarabi…amin. COK ĞÜZEL SAYGILAR…

 30. ben inandım ve yeniden dogdum..birdaha ğünah işlememeye yemin etdim elhamdüllilah ne mutlu ….sayenizde imanım kabardıkca daha yakın histediyorum kendimi…HERKESİN mubarek ramazan ayını kutlarım allah inşallah birdakine tekrar yaşamayı nasip eder dünya müslümanlarına…saygılar. bruksel neder over heembeek.aydın

 31. kadir geceniz mübarek olsun verdiginiz bilgiler için allah razı olsun.hepimiz birbirimiz için dua edelim.rabbim hepimizi af eylesin.

 32. Allah razı olsun

 33. ALLAH BÜTÜN MÜSLÜMAN ALEMİNE BU GÜZEL GECEYİ EN HAYIRLI ŞEKİLDE GEÇİRMEYI NASİP ETSİN…

 34. allah razı olsunn bu bilgileri yazandan. bütün müslüman kardeşlerimin kadr gecesi mübarek olsun. hayırlara vesile olur inş. günahlarımız affolur allahın izniyle

 35. allah razı olsun bende deftere geçirdim.sahura kadar okuyacağım

 36. ALLAH RAZI OLSUN..BÜTÜN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN KADİR GECESİ MÜBAREK OLSUN..

 37. Bu geceyi nasıl geçireyim diye düşünürken sizden aldiğım bilgiler beni mutlu etti . Üstelik bu gecenin gündüzünde de ilim öğrenmiş olduk . Allah Sizlerden Razı Olsun.

 38. Bizde sizn sayenizde bir çok şey öğrendik. ALLah razı olsn

 39. BüTüN MüSLüMaN ALeMiNiN KaDiR GeCeSiNi KuTLaRıM İnSaLLaH BüTüN DuALARıNıZ KaBuL OlUR DuA EDeRKeN ÜmmETi MuHAMMED i KaTıN İÇiNe…

 40. allah razı olsun emegı gecen herkezden

 41. Allah razı olsun cümlemizin kadir gecesi mübarek olsun

 42. allah hepimizi sağlıklı ve mutlu olalım

 43. Tüm müslüman alemin kadir gecesi mübarek olsun.Allahım bu gecenin sevabıyla bütün günahlarımızı bağışlasın.

 44. allahım bugünü en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip etsin günahlarımızı bağışlasın inşallah!!!

 45. Allah razı olsun.tüm müslüman alemeinin kadir gecesi mübarek olsun.Hz.muhammed(s.a.v) hepimizin şefaatçisi olsun inşallah

 46. çok güzel açıklama yapılmış kalbinizden geçen tüm dilekler hem fani dünyada hemde gerçek almde gerçekleşmesi dileğiyle

 47. kadir gecemiz hepimize hayirli olsun.sagliklar ve mutluluklar dolu olsun.

 48. bilgileriniz icin tesekkürler

 49. paylasımlarınız için cok tesekkürler cümlemizin kadir gecesi mubarek olsun bu gece camilerimizin ve cennetin kapıları sonuna kadar acıktır.

 50. allah razı olsun bizi bilgilendirdiğiniz için kandilimiz mübarek olsun allah günahlarımızı bagışlasın

 51. böyle güzel açıklama için tşk ederim kadir gecemiz mübarek olsun

 52. bu mübarek gecede herkesi ibadete devet ediyorum

 53. ALLAH HERKEZİN KANDİL GECESİNİ MUBAREK KILSIN ŞİFA İSTEYENE ŞİFA RIZIK İSTEYENE RIZIK VERSİN ALLH TÜM GÜNAHLARIMINIZ AFFETSİZ ALLAH BELALARDAN CEZALARDAN BİZİ KORUSUN İNŞALLAH AMİN AMİN AMİN Bİ RAHMETİKE YA ERHAMERAHİMİN

 54. site sahibinden Allah razı olsun böyle güzel bilgileri bizlere yayınladığı için

 55. allah razı olsun bılgıler ıcın
  kadır gecemız hayırlısı olsun
  allah dualarımızı kabule tsın

 56. YUCE RABBİM SEN AFFFEDENSİN AFFETMEYİ SEVENSİN NOLUR BİZİ DE AFFET !! ALLAHU AKBER SUBHANALLAH ELHAMDULİLLAH !!!!!! RABBİM SANA SİGİNDİK BİZİ GERİ CEVİRME NOLUR EY RABBİL ALEMEİN ! HAMD VE SANA YALNİZ SANADİR YALNİZ SANA SİGİNİR BİR TEK SENDEN MEDET UMARIZ..

  AZERBAYCAN,BAKU

 57. allah razı olsun

 58. tam aradığım şey,cok yararlı, güzel ve derli bir yazı.Allah razı olsuni kadir geceniz mübarek olsun.

 59. öncelikle allah razı olsun, bayağı bide insanların rızasına nail oldunuz (= bnde mi böle bişey yazsam

 60. tüm müslüman aleminin kadir gecesi mübarek olsun.biliyorum ki duaya ihtiyacı olanlarımız var.RABBİM hepimizin kalbinden geçenleri hayırlısıyla kabul eylesin.dertlilerimize deva versin.

 61. kadir süresini bilmeyen ne okumalı bilen varmı

 62. selamunaleykum herkesin kadir gecesi mübarek olsun ..nice kadir gecesi görmeyi eğlesin yarabbim

 63. herkesin kadir gecesi mübarek olsun

 64. bu bilgileri hazırlayanlardan ALLAH razı olsun

 65. öncelikle tüm müslüman aleminin kadir gecesini kutluyorum vede bize böyle önemli bilgilerle bilgilendirdiginiiz için cook teşekküür ediyorum allah razı olsun …….

 66. Kurban olduğum Allahım, beni, ailemi, sevdiklerimi tüm mazlumları, çalışan ama fakir olanları, sessiz sessiz ağşayanlarıhastaları,ecelleri gelmişleri, ailesinden uzakta, yakınlarından ayrı , tek kalmışları, kendini zengin sanan fakirleri böyle bir gecede namaz kılmayı bilmeyip internette sevap arayanları, böyle güzl bir gecede affeyle Yarabbim…Cennetine al Yarabbim, Sevdiklerinden kıl Yarabbim,Ateşlerde yakma Yarabbim…

  ALLAHIM SEN NE BÜYÜK VE KUDRETLİSİNKİ KULLARINI HER SEVERSİN,ÇÜNKÜ BİZİ SEN YARATTIM…

 67. bütün müslüman aleminin kadir gecesi hayırlı olsun

 68. ALLAH RAZI OLSUN.VEYSEL

 69. TüM HeRKEzin KADiR gEcEsİ kuTLu olSUn ALLAH HePİnİzN Dualarını kabul EylEin İnşallAH…..

 70. Allah razı olsun…Geceniz mubarek olsun.

 71. Allahu Teala bu mübarek gecede tüm günahlarımızı bağışlar inşallah.Kalplerimizden geçen tüm dualrı kabul etsin.

 72. Rabbim tüm müslam aleminin dualarını kabul etsin.
  kadir gecemiz mübarek olsun

 73. bilgiler çok güzell teşekkürler.. şu mübarek kadir gecesinde Allah tüm müslüman aleminin dualarını kabul etsin. amin.

 74. Allah bu mübarek gecede tüm ibadetlerimizi kabul eylesin

 75. bu mübarek gecede allah tüm dualarımızı kabul etsin

 76. Rabbim Bu Geceyi BiLenLerden EyLesin insh’Allah..

  Allahin Rahmeti ve Bereketi üzerimize OLsun..

  HayIrLI KandiLLer…

 77. YÜCE MEVLAM BUYURUYOR Kİ ‘BUGÜN GÜNEŞİN DOĞUŞUYLA ANASINDAN İLK DOĞDUĞU GİBİ GÜNAHSIZ OLACAK KULLAR VARDIR’ ALLAH’IM BİZİ O SALİH KULLARINDAN EYLESİN İNŞALLAH.. HEPİMİZİN DUALARI DİLEKLERİ İSTEKLERİ KABUL OLSUN.. MEVLAM DARDA SIKINTIDA OLAN BÜTÜN KULLARINA YARDIM ETSİN.. KADŞR GECEMİZ HEPİMİZE HAYIRLI VE MÜBAREK OLUR İNŞALLAH.. HAYIRLI GECELER… ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN…

 78. bu mubarek gecede ALLAH’IM BUTUN DUALARIMIZI KABUL EYLER INSALLAH

 79. Ey Rabbimiz!

  Gücümüzün zayifligini, çaremizin azligini ve insanlarca önemsenmeyisimizi sana sikayet ediyoruz. Bizi kendi gözümüzde küçük, fakat insanlarin gözünde büyük eyle.

  Ne yerler de Ne gökler de;Mümin kulunun kalbine huzur veren RABBIMIZ, hakkimizda hayirlar nasip eyle… Dualarimizin çoskunlukla semalara ulasmasini, secdelerimizin kabe duvarlarinda yer bulmasini, kelaminin geçtigi her dalda her damlada Seni ana bilmeyi, anlayabilmeyi ve huzurla kapinda bekçilerin olabilmeyi nasip eyle…

  Duamiz,, Cemalini kalbimizden hiç ayirma Sen ki! dünyaya gözlerimizi açtigimizda berraklik ve saflikla gözlerimizin pinarindaydin; ahirete ulasirken de berrak ve saflik nazarindan bir yudumda gözlerimize nasip eyle…

  Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek seyleri, gerçeklesmesi muhakkak olan magfiretini, her türlü günahtan korunmayi, her türlü iyiligi kazanmayi, cennet ve Cemalinle sereflenmegi ve cehennemden kurtulusu dileriz.
  Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz günahlarimizi magfiret et. Senden isimizde rüsde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana siginiyoruz.

  Acziyetimi sana bildiriyoruz; RABBIMIZ… Senden sefaat diliyoruz; YARADANIMIZ… Lutfundan yüreklerimize ihsan serinligi vermen için duaciyiz…Dualarin, tek niyeti tek ümidi, bizleri koru, Askinla; sevdan kalbimize sevgililer nasip eyle…

  Ey Rabbimiz! Bizi yücelt, eksigimizi- gedigimizi gider, bize rizik ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet. Zira bunlarin salih olanina ancak sen ulastirir, kötülerinden de ancak sen alikorsun.

  Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi sakamizi, zulmümüzü ve haksizliklarimizi, hatamizi, kastimizi magfiret buyur. Itiraf ediyoruz ki bu kusurlarin hepsi bizde vardir, ihsan ettigin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme.

  Ey Rabbimiz! Her isimizde esas olmasi itibariyle dinimizi islah et. Içinde geçimimiz olan dünyayi islah buyur. Dönecegimiz yer olan ahiretimizi islah et. Hayati her türlü hayirlari artirmamiza vesile kil. Ölümü de her türlü serlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap.
  Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok sükreden, Sana çok itaat eden, Sana karsi içi saygi ve husu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle

  Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden dogru yolda azim ve sadik diller selim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki dügümleri çöz, onlari güçlendir ve istikamet ver. Içimizdeki kinleri, nefretleri ve hasedleri sök al.
  Ey Rabbimiz! Senden hayirli isler yapmayi, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bagislamani, bize merhamet etmeni ve insanlarin fitnesini murat buyurdugunda fitnelere düsmeden bizi vefat ettirmeni dileriz.

  YA RAB; RABBININ adiyla oku dileginin adimi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafanin gül kokulu avuçlariyla Sana yöneldigi dualarinda bizleri haberdar eyledigin gibi bizlerinde dualarindan Güllerin Peygamberi Efendimiz Ahmedi haberdar eyle…

  Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulastiracak amellerin sevgisini dileriz. Senden tertemiz bir hayat, dosdogru bir ölüm, rezil etmeyen ve ayiplarin sayilip dökülmedigi bir dönüs istiyoruz
  Ey Rabbimiz! Senden hidayet, takva, afiyet ve gönül zenginligi istiyoruz. Bize talihsiz ve nankör olmayan, sirkten arinmis, tertemiz kalpler lutfeyle .

  Ey rabbimiz ; Ask ile yanmayanlar ölecegin sanmayanlar sözlerini dile getiren kullarin arasinda yüregimi ve yüreklerimizi dualarla süslemeni ümit ediyoruz… Ölümün bakiligi gökyüzüne ulastigi an ki! O an Sen hep varolacaksin, Af kapinda dizilirken sonsuz merhametinden bizleri de gül kokulariyla sevindir…
  Amiiiiin…

  Tüm müslüman aleminin MÜBAREK KADIR gecesini hayir ve bereketle yasamasi ve hayirlara vesile olmasi dileklerimle..
  ATAMTÜRK

  • dualarınızla cok duygulandım itiraf etmelıyımkı ewdekı bütün kitaplara baktım böyle dua bulamadım kalbimden ne gectiyse yakardım ama yazdıklarınız cok iyi oldu tesekkür ederim allah sizden razı olsun kandiliniz mübarek olsun

 80. allah razi olsun sizlerden ne guzel faydali bilgiler paylastiniz mubarek kadir geceniz nice hayirli vesilelere sebep olsun

 81. çok teşekkür ederim. çok lazımdı .ALLAH sizden razı olsun 🙂

 82. Allah razı olsun bilgiler için

 83. ALLAHIMA BİN ŞÜKÜR BEN BU GECEMİ DUALARIMA AYIRACAM CAN KALBİM CAN GÖNÜLDEN ANCAK ÖYLE GERÇEK HUZUR VAR

 84. Herkesin kadir gecesi mübarek olsun dualarınızı bekliyorum

 85. ALLAHIM bütün ümmeti muhammed-i bu geceden nasipdar eylesin amin

 86. Allah tüm insanlığa kendisini bildirsin ve tüm insanlık insan olmanın ne demek olduğunu anlayarak kendi seviyesini yükseltsin. Herşeyden o kadar bihaber yaşıyoruz ki.. Allah bizleri doğru yolundan ayırmasın. Allah insanlığımızı ve mü’min olduğumuzu bize unutturmasın. Ya Rab Sen bütün hepimizin ganhlarını affeyle. Şüphesiz Senin buna gücün yeter.

 87. Herkesin kandili Mübarek olsun

 88. Belki de üstteki yorumları yapanlardan bazıları bugün aramızda yok.O yüzden bu tür müstesna geceleri iyi değerlendirmemiz lazım.

 89. hepinizin ve tümm müslüman aleminin kadir gecesi mübarek olsun . dualarımızın kabul edilmesi dileğimdir . hayırlı cumalar. ibadetli bir gece temenni ederim .

 90. kandiliniz bümbarek ossunnn . öptüm .

 91. kalndiliniz mübarek olsun aziz kardeşlerimm

 92. herkesin kadir gecesi mubarek olsun.allah herkesin gonlune gore versin .bol bol dualar yapalimbu gece .

 93. ben namaza yeni basladım we bugün nasıl namaz kılıncagını sayfanızdan yararlanarak kıldım allah sizden we emekçilerinizden razı olsun

 94. ALLAH RAZI OLSUN…

 95. ben ilkdefa kıldım tesbih namazı zemin süreyi unuttum tekrarmı kılmam lazımarkadaşlar

 96. ALLAH BÜTÜN MÜSLÜMAN ALEMİNE BU GÜZEL GECEYİ EN HAYIRLI ŞEKİLDE GEÇİRMEYI NASİP ETSİN…

 97. BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN BU GECEYİ HAYIRLI BİÇİMDE GEÇİRMELERİNİ ARZU EDİYORUM

 98. Kadir geceniz mübarek ALLAH DUALARIMIZ KABUL ETSİN.BENDEN DUA İSTEYEN HER KESİN DUALARINI SEN KABUL ET YA RABBİM AMİN,

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: