Oruç İle İlgili Ayet-i Kerime ve Hadis-i ŞeriflerRamazan ve oruçla ilgili Kur’an-ı Kerim’deki
ayeti kerimeleri ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisi
şeriflerini derleyerek yayınlıyoruz.
::AYETİ KERİMELER::


– Ey îman edenler! Sizden önceki
(ümmet)lere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç
tutmak yazıldı (farz kılındı). Olur ki bu sâyede takvâya
erersiniz.

Bakara – 183
– (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o
günlerde) hasta veya seferde ise, tutamadığı günler
sayısınca başka günlerde (oruç) tutar. (İhtiyarlığından
veya tedâvisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı)
oruç tutmaya gücü yetmeyenlere, (her güne karşılık) bir
yoksulu (sabah-akşam) doyuracak bir fidye vermesi
(gerekli)dir. Kim de gönülden gelerek (daha fazla) bir
ihsanda bulunursa, bu, onun için daha hayırlıdır.
Bununla beraber (zor da olsa), (işin önemini)
bilirseniz, oruç tutmanız, sizin için daha hayırlıdır.
Bakara – 184

– (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, Kur’ân; insanlara
hidâyet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu
eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir
gecesinde) indirildi. Sizden kim (mâzereti olmaksızın)
bu ay(ın ilk hilâlin)e erişirse/görürse hemen orucunu
tutsun, kim de hasta veya seferde (olup da yer) ise,
tutmadığı günler sayısınca (câiz olan) başka günlerde
(orucunu kazâ etsin). Allah sizin hakkınızda kolaylık
ister, zorluk istemez. Bu da, o sayıyı (kazâ ile)
tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah’ın
yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki (düşünür de)
şükredersiniz.
Bakara – 185
– Oruç (günlerinin) gecesinde eşlerinizle cinsî
ilişki kurmanız size helâl kılındı. (Haramdan korunmak
ve sükûnete kavuşmanız için) onlar sizin için bir
elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah (onlara
yaklaşmamakla) nefislerinizin arzularına karşı zâfiyet
göstereceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul edip, sizi
bağışladı. Artık bundan böyle onlara yaklaşın ve
Allah’ın sizin için yazdığı (takdir ettiği) şey (nesl)i
isteyin. Beyaz iplik siyah iplikten (fecrin aydınlığı,
gecenin karanlığından) seçilinceye (tanyeri ağarıncaya)
kadar yiyin, için, sonra da orucu akşam oluncaya (iftar
vaktine) kadar tamamlayın. Fakat, mescidlerde i’tikâfa
(ibâdete) çekilmiş iken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu
(hükümler) Allah’ın sınırlarıdır; sakın sınırlara
yaklaşmayın! Allah, sakınıp korunsunlar diye âyetlerini
insanlara böyle açıklar.
Bakara – 187
– Haccı da, umreyi de Allah (rızâsı) için yapın.
Eğer (bir engelle hac ve umreden) alıkonulsanız, o zaman
kolayınıza gelen bir kurban (gönderin). Kurban, yerine (Minâ’ya)
varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Aranızda hasta
olan veya başından bir rahatsızlığı bulunan (traş olan)
varsa ona fidye gerekir ki, o (fidye) de ya (üç gün)
oruç tutmak, ya sadaka (altı fakire fitre) vermek, ya da
bir kurban kesmektir. Güven içinde olduğunuz vakit hac
zamanına kadar, umre ile faydalanmak isteyen kimseye (Hacc-ı
Temettü yapana), kolayına gelen kurbanı kesmesi; kurban
bulamayana da hac günlerinde (ihramlı olarak) üç gün,
döndüğünüz zaman da yedi (gün) oruç tutması gerekir;
bunlar tam on (gün) dür. Bu, ailesi Mescid-i Haram
(civârın)da oturmayanlar içindir. Allah’ın emirlerine
uygun olmayan davranışlardan sakının ve bilin ki,
Allah’ın cezâsı çok şiddetlidir.

Bakara – 196 – (O mü’minler;) tövbe edenler, ibâdet edenler, hamd
edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler,
iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve
Allah’ın sınırlarını (koyduğu hükümleri) koruyanlardır.
(İşte, böyle) mü’minlere (cenneti) müjdele!

Tevbe – 112
– Şüphesiz ki, müslüman
olan (Allah’ın emirlerine teslim olan) erkeklerle,
müslüman kadınlar; îman eden erkeklerle,
îman eden kadınlar itaat (ve ibâdet)e devam eden
erkeklerle; itaat (ve ibâdet)e devâm eden kadınlar;
doğru erkeklerle, doğru kadınlar; sabreden erkeklerle,
sabreden kadınlar; alçak gönüllü (ve saygılı)
erkeklerle, alçak gönüllü (ve saygılı) kadınlar; sadaka
veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar; oruç tutan
erkeklerle, oruç tutan kadınlar; mahrem yerlerini
(haramdan) koruyan/hayâlı erkeklerle, mahrem yerlerini
(ve görünümlerini haramdan) koruyan/iffetli kadınlar;
Allah’ı çok anan erkeklerle (Allah’ı çok) anan kadınlar
(var ya, işte) Allah, onlar için mağfiret ve büyük bir
mükâfât hazırlamıştır.
Ahzab – 35– Feyzü’l Furkan Kur’an-ı Kerim ve
Açıklamalı Meali
::HADİSİ ŞERİFLER::


– Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında hudut,
sahur yemeğidir.
(Müslim, 6, 60)
-Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün
tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir.


(R. Salihin, 1259)
– İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan
başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve
elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç
tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
(Tirmizi,
İman 3, (2612)
– Bir kadın Resulullah (sav)”a gelerek: “Ben haccetmek
için hazırlık yapmıştım. Bana (bir mani) arz oldu ne
yapayım?” Efendimiz, “Ramazan”da umre yap, zira o ayda
umre tıpkı hacc gibidir” buyurdu. 

(Ebu
Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95)
– Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır,
cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire
vurulur.


(Müslim, Sıyam 2, (1079)


– Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı
gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.


(Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432)
– Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına,
bir Ramazan diğer Ramazana hep kefarettirler. Büyük
günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları
affettirirler.
(Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214)
– Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş
olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya
bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete
girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında
zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de
burnu sürtülsün!
(Tirmizi, Daavat 110, (3539)
– İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan
başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve
elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç
tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
(Buhari, İman 1; Müslim, İman 22 )


– Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü
söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine
yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben
oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın)


(Müslim, Sıyam 164, (1161)
– Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah
onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını
tutan bir hendek kılar.
(Tirmizi, Cihad 3, (1624)
– Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece
oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır,
kimse oradan giremez.” (Tirmizi”nin rivayetinde şu
ziyade var: “Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.)
(Tirmizi,
Savm 5)
– Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun
sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun
sevabından hiçbir eksilme olmaz.(Tirmizi,
Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)


– Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse
orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.


(Müslim, Sıyam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721)
– Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur.
(Tirmizi, Savm 74, (797)
– Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın
kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç
tutsa bu orucu kaza edemez.
(Buhari,
Savm 29; Tirmizi, Savm 27, (723)
– Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah
onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını
tutan bir hendek kılar.


(Tirmizi, Cihâd 3, (1624)


– Resulullah (sav) vefat edinceye kadar Ramazanın son on
gününde i’tikafa girer ve şöyle buyururdu: “Kadir
gecesini Ramazanın son on gününde arayın”.

(Müslim, İ”tikaf 5, (1172)

– Resulullah (sav) “Kadir gecesi Ramazan’ın neresinde?”
diye sorulmuştu. O, “Ramazanın tamamında!” diye cevap
verdi.

(Ebu Davud, Salat, 824,
(1387)– Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak
ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.

(Müslim, Müsafirin 174,
(769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)


– Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde
ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi’l-maruf
ve nehy-i ani’l-münker bu fitneye kefaret olur!


(Müslim, Fiten 17, (144), Tirmizi, Fiten 71, (2259)

~ tarafından islamcokguzel Eylül 10, 2007.

14 Yanıt to “Oruç İle İlgili Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler”

 1. allah razı olsun!!!!!!!!

 2. çok teşekkürler.allah sizden razı olsun.Allah sizin günahlarınızı silsin inşallah….

 3. allah razı olsun

 4. güzelelelelelelelellelelellllllllllllll

 5. Kuran ve hadis ışığında ramazan…hak razı olsun…

 6. allah hepimizi korusun nolur allahim yardim et bize bizi affet:(
  cok iyi müslümanlar degiliz biliyoruz, herseyleri yapipta kapina geliyoruz, günahkar dillerimizle yalvariyoruz nolur allahim bizi affet:'(

 7. Allah razı olsun cok güzel

 8. ALLAH büyüktür affeder yeterki YÜCE RABBİMİZE sığınmasını bilelim içten tövbe etmesini bilelim ve yaptığımız hatalardan pişman olduğumuzu dile getirelim ALLAHım sen bizi ihya et biz günahkaız bize yardım et demesini bilelim ALLAH kullarına tabiki affeder yardım eder biz peygamber değiliz ama elimizden geldiğince pişman olduğumuzuda dile getirelim ALLAH hepimiizin günahlarını affetsin ve kabirde sorulanlara rahat cevap verelim bütün mümin kardeşlerime nasip etsin ALLAHIM BU MÜBAREK RAMAZAN AYINDA…..

 9. çok güzel Allah razı olsun İnşallah.

 10. ewt ya çok güzel

 11. çok güzel olmuş bana yardım ettiniz için saolun

 12. Teşekkürler ramazan ayında güzel paylaşım.

 13. ay…… çk meri mucuk 🙂 bu arada alakasız…. ama ruşen AŞKIM sni çok………. swyrmmmmmm sna özel mucukkkk öpldn 🙂

 14. kisa bi sey yoq mu behttps://gravatar.com/site/signup/

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: